Risnäs Konst och Berättande

Inom mitt skapande hämtar jag mycket inspiration från naturens olika former, färger och fenomen. Det som jag finner intressant med naturen är att det finns olika typer av skönhet i den. Allt ifrån den synliga eller den direkt uppenbara till den lite mera dolda och mystiska sidan som vi kanske inte alltid lägger märke till eller väljer att förbigå. Därför väljer jag att implementera båda dessa sidor av naturen i mitt skapande för att skapa intressanta kontraster och komplimenterande uttryck genom naturens fantastiska mångsidighet.

Jag arbetar med lera både som bruksföremål och skulpturalt eftersom detta material ger friheten och möjligheterna till att kunna skapa tredimensionellt på olika sätt. Det jag även finner intressant med lera är dess mångsidighet vad gäller utseende och egenskap, beroende på hur den bearbetas och processas.  

Kontakta: Moa Wikström

Väduren, Stengodslera
Vågen, Stengodslera
Vattumannen, Stengodslera
Tvillingarna, Stengodslera
Stenbocken, Stengodslera
Skytten, Stengodslera
Skorpionen, Stengodslera
Oxen Stengodslera
Lejonet, Stengodslera
Kräftan, Stengodslera
Jungfrun, Stengodslera
Fiskarna, Stengodslera
Lucky Cat Skulptur, Stengodslera
Lunar Phase Kopp, Stengodslera
Kurinuki Skål, Stengodslera (1/2)
Kurinuki Skål, Stengodslera (2/2)
Kurinuki Ask, Stengodslera
Trädstruktur Kärl, Stengodslera
Vägstruktur Kärl, Stengodslera
Stenstruktur Kärl, Stengodslera
Rakubränd Kopp och Fat, Stengodslera
Kärl och Fat i egen uppgrävd lera
Ornament Kopp, Lergodslera

Moa Wikström, Keramiker

20210119_173812